Slovak aviation industry day 2020
Slovak Liaision Office for Research and Development

Slovak Liaision Office for Research and Development

Belgium, Brussels
Ms. Laura Junasová, Trainee

About Us

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Slovak Liaision Office for Research and Development

Country
Belgium
Brussels

Type
Institution

Size
1-20

Website
http://www.slord.sk

Additional info about company
link


Participating in
10.9.2020 Slovak Aviation Industry Day (15:00 – 17:15 CEST)
10.9.2020 Slovak Space Tech Day (9:30 – 14:15 CEST)
11.9.2020 Online expert panels organized by Košice Self-governing Region
11.9.2020 Online B2B Matchmaking (meetings available from 11.09. onwards)

Cooperation Profiles

Nehľadám partnerov na kooperáciu, eventu by som sa rada zúčastnila ako pozorovateľ.

Requested

other

Offered

other

Participants

Ms. Laura Junasová Trainee